Blog - ROHR-IDRECO

Inbreuk bedrijfsgeheimen

In 2018 werd ROHR-IDRECO bekend met onrechtmatig gebruik van haar intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen door Dredgepumps D.V. Hierop heeft ROHR-IDRECO  beslag laten leggen onder Dredgepumps D.V. En de bij Dredgepumps D.V. Betrokken personen en is ROHR-IDRECO  voor de rechtbank gelderland een gerechtelijke procedure begonnen.  

ROHR-IDRECO is een internationaal opererende ontwerper en bouwer van elektrisch aangedreven baggerschepen en -systemen voor de zand en grind mijnbouwindustrie, en daaraan gerelateerd equipment zoals baggerpompen. ROHR-IDRECO biedt tevens onderhoudsdiensten en onderdelen gedurende de levensduur van het door haar geleverde materieel. Onze missie is om, samen met onze klanten, leveranciers en andere partners in de keten, te blijven innoveren, om daarmee de meest efficiënte en duurzame winning van grondstoffen te realiseren. Wij investeren daarom aanzienlijk in onze R&D, en bieden werkgelegenheid aan een significant team van engineers en andere technici in onze vestigingen wereldwijd. ROHR-IDRECO heeft maatregelen getroffen en voert actief beleid om haar intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen te beschermen.

De rechtbank Gelderland heeft op 15 juli 2020 vonnis gewezen. De rechtbank Gelderland heeft al ROHR-IDRECO’s vorderingen tegen DredgePumps B.V. toegewezen, wat onder meer betekent dat:

  • gebruik, de verveelvoudiging en de openbaarmaking van ROHR-IDRECO’s bedrijfsgeheimen door DredgePumps B.V. moet stoppen; en  
  • de goederen die inbreuk maken op ROHR-IDRECO’s bedrijfsgeheimen van de markt moeten worden teruggeroepen;  
  • de door DredgePumps B.V. geproduceerde goederen die inbreuk maken op de bedrijfsgeheimen van ROHR-IDRECO moeten worden vernietigd; en 
  • iedere inbreuk op de auteursrechten van ROHR-IDRECO door DredgePumps B.V. moet stoppen 

Een en ander op straffe van een dwangsom 

DredgePumps B.V. is inmiddels failliet verklaard. Uit de faillissementsverslagen van de curator blijkt dat de aandelenverhouding van het failliete DredgePumps B.V. als volgt was:

1. de heer Joachim Seiter houdt 50% van de aandelen;
2. Wercon B.V. houdt 30% van de aandelen; en
3. Nijlif Holding B.V. houdt 20% van de aandelen.

De oud-aandeelhouders van DredgePumps B.V. hebben de bedrijfsactiviteiten van DredgePumps B.V. inmiddels onder (onder meer) de naam Dredgers & Pumps GmbH en DP Parts & Services B.V. voortgezet.

ROHR-IDRECO is inmiddels met verschillende partijen in gesprek in Nederland, Duitsland en Frankrijk die onrechtmatig over ROHR-IDRECO’s bedrijfsgeheimen en/of inbreukmakende goederen beschikken, en zal er alles aan blijven doen om de door haar geleden schade te verhalen en verdergaande inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten en bedrijfsgeheimen tegen te gaan.

 

Download/lees hieronder de volledige uitspraak:

Gelderland District Court (NL)

Zaaknummer: NL19.11233
Rohr-Idreco Dredge Systems B.V. tegen DredgePumps B.V.
Vonnis van 15 juli 2020

Subscribe by email